gtag('config', 'AW-692048289');

Chứng Nhận Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 : 2008

Chứng Nhận Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 : 2008

Chứng Nhận Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 : 2008

Chứng Nhận Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 : 2008
Chứng Nhận Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 : 2008
Giấy phép chứng nhận,Chứng Nhận Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001 : 2008

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008.

 

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

 

Cho dù việc áp dụng tiêu chuẩn ISO với các tổ chức và doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn, song vào ngày 06/12/2015, Linh Chi Hoàng Gia đã chính thức được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng này.

 

 

Những doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề chất lượng hiện nay là những đơn vị thành công trên thị trường. Những tiêu chí để tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm giá cả, chất lượng và dịch vụ hậu mãi. Quan trọng hơn cả vẫn là chất lượng thỏa mãn khách hàng. Vì vậy việc lựa chọn áp dung tiêu chuẩn ISO 9001 là một công cụ giúp doanh nghiệp tạo ra chất lượng sản phẩm và dịch vụ tối ưu.

 

Chia sẻ bài viết
Công ty
Hotline: 0911 229 229 (Miễn phí cước gọi) Facebook Twitter Google + Youtube
Yêu cầu gọi lại
Facebook Facebook