gtag('config', 'AW-692048289');

Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Của Bộ Y Tế Cục An Toàn Thực Phẩm

Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Của Bộ Y Tế Cục An Toàn Thực Phẩm

Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Của Bộ Y Tế Cục An Toàn Thực Phẩm

Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
Giấy phép chứng nhận,Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm


Kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm là loại hình kinh doanh có điều kiện vì thực phẩm là loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người sử dụng. Vì thế, một trong những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo lợi ích trong  kinh doanh thực phẩm cũng như sức khỏe cộng đồng  là việc tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo quyết định số 11/2006/QĐ-BYT.

 

Chia sẻ bài viết
Công ty
Hotline: 0911 229 229 (Miễn phí cước gọi) Facebook Twitter Google + Youtube
Yêu cầu gọi lại
Facebook Facebook